6.4.09

Canvis en el transport de bicicletes a Renfe Rodalies

Hi ha canvis en la Normativa de Renfe Rodalies pel que fa al transport de bicicletes al tren. Els punts més importants són:
  • Les bicis plegables es consideren equipatge i per tant es poden portar en qualsevol hora.
  • No es limita el número de bicicletes per plataforma ja que es considera que quan hi ha una de les portes que no s'obre és un bon lloc per posar-hi bicis.
  • Els grups de més de 10 bicicletes han de demanar un permís.
  • L'horari es manté de dilluns a divendres de 10h a 15h i dissabtes i festius tot el dia.
I una frase important que sembla que obri les portes a portar bicicletes sempre que hi hagi espai:
"En cualquier caso, y como norma general, debe siempre prevalecer el criterio de Atención al Cliente. Por tanto, si se observa la presencia de viajeros con bicicletas aún en períodos o líneas no autorizados y ello no implique o pueda implicar molestias al resto de los viajeros, se permitirá su transporte."

Vegeu també