14.1.11

Baixa l'accidentalitat a Barcelona?

Aquest article (La Saboga 13/1/2011) es fa algunes preguntes més sobre les dades que l'Ajuntament de Barcelona va fer públiques dimecres (Bici-Vici 12/1/2011) passat i mostra una gràfica de l'accidentalitat ciclista del període 2003-2009:
[...] per calcular la taxa d'accidentalitat hauríem d'analitzar també el nombre de desplaçaments. La taxa d'accidentalitat s'obté posant en relació el número absolut d'accidents i el nombre total de desplaçaments, de manera que podem obtenir quants accidents s'han produït per cada 100.000 desplaçaments. Així, el discurs "han baixat o pujat els accidents" no té sentit si no es posa en relació a la quantitat de desplaçaments que s'han efectuat. En aquesta reflexió, el cas de les bicicletes a Barcelona és paradigmàtic.

En el cas de les bicicletes, la baixada d'accidents ha estat notable, d'un 19,30%. Si observem l’evolució dels darrers anys, podrem apreciar un efecte “massa crítica” que va durar fins al 2008, després, al 2009 es va invertir el procés i amb menys desplaçaments hi va haver més accidents.

[...]trobem a faltar dades com per exemple quants d’aquests accidents van ser en Bicing, amb quins altres modes s’han produït els accidents ciclistes, on, etc.

Vegeu també