17.5.11

Amplades mínimes i recomanades per les vies ciclistes

Un petit recordatori pels dissenyadors de carrils bici (urbanistes, arquitectes, enginyers de camins i obra pública, tècnics municipals...).

Aquestes amplades mínimes i recomanables de les vies ciclistes estan extretes del Manual per al disseny de vies ciclistes, editat per la Generalitat de Catalunya.

Molts carrils bici no compleixen aquests mínims, els últims que he detectat són els nous carrils bici de Cornellà.

Vegeu també