10.2.14

Els accidents més habituals i com evitar-los.

Aquí teniu una recopilació dels accidents més típics que ens poden ocórrer anant en bicicleta. Tenir-los presents ens ajudarà a preveure'ls i adaptar la nostra circulació a les situacions de risc que anem detectant.

1. El gir a la dreta dels cotxes (o a l'esquerra)

 • Aneu rectes, però esteu a la dreta d'un cotxe que gira a la dreta i se us tira a damunt.
 • En una rotonda un cotxe se us tira damunt.
 • En un semàfor us situeu a la dreta d'un cotxe.
Com evitar-ho:
 • En semàfors, interseccions i retencions no us situeu a la dreta d'un cotxe.
 • Circuleu pel mig del carril
 • Vigileu els angles morts
 • Col·loqueu-vos davant dels cotxes o entre dos cotxes si avanceu en els semàfors.
 • Porteu llums (a davant també) i assegureu-vos que us veuen
 • En últim cas, gireu cap a la dreta per evitar que us aixafin.
 • Extremeu molt més totes aquestes precaucions si es tracta d'un camió o vehicle de grans dimensions, perquè els seus angles morts són molt grans!
Aquest és un dels accidents més perillosos (sovint mortal) i a la vegada és molt habitual que la situació de risc es produeixi. Pot passar que no us vegin o pot passar que us vegin i us tallin la trajectòria pensant que ja frenareu. Tingueu especial atenció als camions, autocars, busos, furgonetes grans i similars, perquè tenen uns angles morts molt grans en els miralls.

La mateixa situació us pot passar si hi ha un possible gir a l'esquerra i us heu situat al cantó esquerre d'un vehicle.

Alguns vídeo que ho il·lustren:
 • En aquest vídeo anglès, podeu veure un gir a l'esquerra i els últims ciclistes que avancen el camió es situen en una zona de risc.
 • Vegeu els angles morts dels camions en aquest vídeoCirculant més pel centre del carril
evitem molts riscos

2. Els xocs que vénen per la dreta (o per l'esquerra)

 • Un cotxe surt per la nostra dreta d'un carrer, un gual, o un aparcament.
 • Una porta que s'obre al nostre pas (vegeu)
 • Un vianant creua el carrer
 • Un vianant surt d'un edifici o un cotxe surt d'un aparcament privat
Com evitar-ho:
 • Circular pel centre del carril o més a l'esquerra
 • Llums (també a davant!)
 • Feu servir el timbre si veieu vianants que creuen i no esteu segurs que pararan
 • Reduir la velocitat o frenar
 • Preveure la situació quan hi hagin carrers, guals, vehicles aparcats o contenidors que ens treuen la visibilitat.
 • Evitar circular per voreres i mai prop de les façanes dels edificis.
Visibilitat segons la posició en el carril
Aquest tipus de situació agrupa diversos tipus d'accidents i tots s'eviten millor si circulem pel centre del carril deixant més distància amb els possibles perills que vinguin de la dreta i a la vegada augmentant la visibilitat.

Aquest mateix accident pot passar de forma similar amb un xoc pel cantó esquerre. No és tant freqüent perquè justament no acostumem a circular pel carril esquerre o per l'esquerre del nostre carril.

3. Col·lisió al pas de vianants

 • Creueu un pas de vianants i un cotxe que gira us envesteix
 • Creueu un pas de vianants i un cotxe que va recte us envesteix
Com evitar-ho:
 • Llums (també a davant).
 • Circuleu a poc a poc i no passeu fins que el cotxe us hagi vist.
 • No circuleu per voreres.
Recordeu que en un pas de vianants, si no hi ha pas de bicicletes, no hi teniu prioritat i que els cotxes no esperen que creui cap ciclista.

4. Circulant en sentit contrari

 • Circuleu en sentit contrari i un cotxe que gira i s'incorpora us atropella.
Com evitar-ho:
 • No circuleu en sentit contrari.
 • Porteu llums. 
 • Quan la circulació en sentit contrari està permesa, circuleu per la vostra dreta.

5. Xoc per darrera quan us desplaceu a l'esquerra

 • Us tireu cap a l'esquerra per evitar un obstacle i un cotxe us atropella
 • Us desplaceu a la dreta perquè no hi ha cotxes aparcats o hi ha un voral i quan aquest s'acaba us incorporeu i un cotxe us atropella. 
 • Gireu a l'esquerra en una cruïlla o us desplaceu al carril de l'esquerra i un cotxe us atropella.
Com evitar-ho:
 • Circuleu pel mig del carril.
 • No us mogueu cap a l'esquerra sense mirar darrera vostre.
 • No circuleu per zones d'aparcament o vorals per deixar passar cotxes perquè després haureu de fer una maniobra de reincorporació.
 • Porteu llums.
 • Utilitzeu un mirall.

6. Col·lisió posterior genèrica

 • Un cotxe us envesteix per darrera.
Com evitar-ho:
 • Porteu llums i roba reflectora.
 • Vigileu que la roba que porteu no tapi el llum posterior de la bici.
 • No us atureu a la calçada en punts de poca visibilitat (prop de cruïlles).
És un tipus d'accident poc comú a la ciutat. A la carretera, hi ha punts on la visibilitat és baixa (corbes o canvis de rasant) i la velocitat dels cotxes més elevada. Aquí teniu un vídeo d'una col·lisió posterior per no deixar prou distància de seguretat amb el ciclista.

7. Col·lisió quan un cotxe fa marxa enrere


 • Un cotxe fa marxa enrere per deixar passar davant seu.
 • El cotxe està aparcat en bateria o semi-bateria i vol sortir.
 • El cotxe fa una maniobra per aparcar en cordó.
Com evitar-ho:
 • Porteu llums i roba reflectora.
 • Els llums al manillar són més visibles des d'un retrovisor que no pas els que estan just damunt de la roda, sobretot si esteu darrere un cotxe.
 • Deixeu certa distància de seguretat.
 • Eviteu els carrers amb aparcament en bateria o semi-bateria.
Us en poso 2 exemples que he vist:
 1. Un cotxe s'atura damunt d'un pas de vianants o en un cruïlla i per deixar passar els vianants o per no entorpir el pas dels cotxes, corregeix la seva posició i fa marxa enrere sense mirar al mirall i sense veure-us.
 2. Un ciclista es salta un semàfor de l'Eixample i s'atura perquè vénen cotxes. Un cotxe aturat en el xamfrà maniobra i retrocedeix per incorporar-se al trànsit sense veure el ciclista.

8. Col·lisió frontal

 • Aneu massa ràpid i envaïu el sentit contrari en un corba.
 • Aneu per un carril bici en sentit contrari al de la circulació i xoqueu contra un vehicle que circula en sentit contrari al vostre.
 • Un cotxe avança en sentit contrari envaint el vostre carril.
Com evitar-ho:
 • Modereu la velocitat per tal de controlar millor la trajectòria
 • Porteu llums a davant i roba reflectora
 • Eviteu circular en sentit contrari si no està permès.
 • En sentit contrari, circuleu per la dreta.
És un accident poc comú en ciutat.

9. Altres accidents

La tipologia d'accidents existents és pràcticament infinita, però en aquests 8 punts he intentat agrupar-los. En aquest novè punt us poso exemples d'altres accidents amb vehicles implicats i alguns consells genèrics.
 • Avanceu un vehicle i al tornar al carril de la dreta xoqueu amb el vehicle avançat que s'ha posat en moviment.
 • Avanceu un vehicle i ell també avança desplaçant-se cap a l'esquerra.
 • Xoqueu amb un vehicle que ha frenat de cop o que ha canviat la seva trajectòria.
Com evitar-ho:
 • Avançar i mirar abans de tornar a la dreta.
 • En avançar cal deixar distància de seguretat.
 • Assegurar-se que ens veuen. Cercar el contacte visual amb altres conductors
 • Senyaleu les vostres maniobres amb els braços.
 • Sigueu visibles.
 • Porteu llums.
 • Porteu timbre.

10. Accidents sense altres vehicles implicats

 • Aneu en compte amb rails, reixetes i altres escletxes i forats. En el cas dels rails, s'han de travessar perpendicularment.
 • Circular massa a la dreta (prop de cotxes, façanes i parets) sempre és més perillós perquè no tenim ni visibilitat ni marge per esquivar el que ens pugui sortir (persones,  animals, objectes o vehicles).
 • Els ressalts i els guals de la vorera sempre s'han de pujar o baixar el més perpendicularment possible (vegeu aquest tuit).
 • Amb pluja circuleu més a poc a poc, sense frenades ni girs bruscos.
 • Les voreres mullades, rellisquen molt més que la calçada mullada.
 • Altres elements que rellisquen quan estan mullats són: les tapes metàl·liques, les passeres de fusta, la pintura de passos de vianants, etc.
 • Anar massa ràpid, pot fer que no tracem ve les corbes i sortim del nostre carril.
 • Frenar massa fort amb el fre de davant pot fer-nos fer una volta de campana i frena massa fort amb el del darrere pot fer-nos derrapar.
 • Les agressions verbals cap als ciclistes són cada cop menys habituals, però es produeixen. Les amenaces o les agressions físiques no són habituals, però de tant en tant passen. Algunes variants són els vehicles que passen massa a prop o ens tallen la trajectòria expressament. No recomano entrar en cap discussió i menys pujada de to, no en treurem res i marxarem malhumorats.
Aquest recull està inspirat en el recull de BicycleSafe, però està completament reorganitzat!

Vegeu també