9.4.15

La bici continua avançant a Barcelona

Ja tenim les dades bàsiques de mobilitat de Barcelona per l'any 2014, però encara falten detalls importants i les dades tenen mancances importants, tot i així, podem dir que s'incrementen un 8% els desplaçaments en bici (l'1,77% dels desplaçaments de Barcelona es fan en bici). La bici augmenta un 15% en els anys 2011-2014, mentre la resta de mitjans de transport decreixen o s'estanquen en aquest període.

El Bicing

L'ús del Bicing continua decaient, des de 2011 s'han reduït un 21% els abonats i un 7,6% els desplaçaments. El Bicing representa ara el 31% dels desplaçaments en bicicleta de la ciutat, quan havia arribat a representar el 39%.

Qualitat de l'aire

Segons les dades aportades hi hagut una millora general de la qualitat de l'aire en els últims anys i ara ja ens situaríem dins el límits legals pel que fa a mitjanes, però lluny dels límits aconsellables per la salut humana. De fet, manquen les dades del número de superacions del llindar màxim horari de l'any 2014 i per tant no podem saber tampoc si hem complert amb la llei europea. En tot cas, sembla que la combinació de lleuger canvi modal, menys mobilitat i renovació progressiva de vehicles, ha fet estat la responsable d'aquesta lleugera millora.

Accidentalitat

L'accidentalitat puja, però no puja per sobre de l'increment de l'ús de la bicicleta. En l'últim any, la taxa d'accidentalitat només puja un 2,5% mentre que els desplaçaments augmenten un 7,6%, però si mirem el període 2011-2014 veiem que la taxa augmenta un 18% i els desplaçaments només un 15%.  Amb les dades limitades que tenim és difícil treure conclusions, les víctimes greus i els morts varien molt cada any i la població de la mostra i la qualitat de les dades ho fa difícil. Per exemple, aquest any s'ha de lamentar la mort d'un ciclista, però hi ha anys en que no n'hi ha cap o n'hi ha 2 i això estadísticament són variacions molt grans.

Valoracions
  • Barcelona no fa el salt a ser una ciutat ciclista com moltes vegades voldríem o acabem difonent entre tots. La seva quota ciclista és encara reduïda.
  • Les dades de mobilitat són encara de mala qualitat, especialment les que fan referència a l'accidentalitat. Sense aquestes dades, les campanyes es fan a cegues, especialment les enfocades a la bicicleta.
  • El retrocés del Bicing per mi és bo, perquè l'interpreto (en part) en un traspàs d'usuaris cap a la bicicleta privada que crec que aporta normalitat i racionalitat a la mobilitat.
  • Les dades constaten que la contaminació atmosfèrica continua sent preocupant i que la millora prové de la inèrcia del moment i no de polítiques serioses.
  • Quan l'ús de la bici augmenta, l'accidentalitat també ho fa, però en menor mesura. Si no complim amb aquesta regla d'or, és que falla quelcom i jo em decanto per la mala qualitat de les infraestructures ciclistes.

3 comentaris:

John Lirween ha dit...

Un dels grans problemes que em trobo a Barcelona, i sobrertot al centre, és per aparcar la bicicleta privada. Encara a molts llocs, hi veig la mateixa bici de fa un any i escaig i no la retiren... :( Són llocs on jo hi podria deixar la meva. (Per cert, què tal això que fan de bici a Girona?)

Lligalletres ha dit...

Sobre el Bicing: des del 2011 els usuaris han caigut un 21%, però els viatges només un 7,6%. Potser caldria conèixer el nombre d'usuaris reals per acabar d'entendre aquestes xifres (no és el mateix anar al gimnàs, que estar-hi apuntat). Bon article, gràcies!

Bici-Vici ha dit...

Lligalletres, sí, els viatges del Bicing són els importants i no tant els abonats (tot i que tenir més abonats, és tenir ciclistes potencials...). En tot cas, s'hauria de mirar sí els viatges per bici del bicing han augmentat (que crec que sí).

John. El congrés de la bici de Girona, és la continuació dels que s'han fet fins ara cada 2 anys. Si t'interessen les ponències i els temes que es tracten... A part hi ha aquesta fira de ciclisme que és més per conèixer material i empreses, etc.

Vegeu també