2.4.07

Es projecta el passeig fluvial de Sant Jaume d'Enveja

La Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient ha projectat un passeig fluvial de 2 Km a Sant Jaume d'enveja. Aquest passeig ha d'evitar la degradació del bosc de ribera i l'erosió dels marges del riu Ebre. En els últims anys s'ha invertit en passejos similars a Deltebre, Amposta i Tortosa.
El passeig de Sant Jaume tindrà un carril bici de 3 metres d'amplada, una zona per a vianants també de 3 metres i entre la zona de vianants i el riu hi haurà una zona verda amb espècies autòctones.
El Punt 29/3/2007