30.7.09

La contaminació provoca 3.500 morts anuals a l'àrea de Barcelona

Diuen que no hi ha més sord que el que no vol escoltar. Els nivells de contaminants de l'àrea metropolitana de Barcelona superen les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i la majoria venen dels cotxes. Ho diu un nou estudi del Centre d'Investigació en Epidemiologia Ambiental (CREAL).

Si només parlem de partícules inferiors a 10 micres, les PM10, la OMS situa el nivell màxim recomanat en 20 µg/m³ i la mitjana de l'àrea metropolitana és de 43 µg/m³ i a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat s'arriba als 56 µg/m³.

L'estudi quantifica de diverses maneres les conseqüències de la contaminació: en morts, en diners, en ingressos als hospitals, en casos de malalties, etc. Em quedo amb una frase que explica les millores que obtindriem si arribessim als llindars de l'OMS:
A més de la reducció en el nombre de morts i de l'augment de l'esperança de vida, hi hauria 5.100 casos menys de bronquitis crònica en adults, 31.100 casos menys de bronquitis aguda en nens i 54.000 crisis asmàtiques menys en nens i adults.
Font: El Punt 29/7/2009

Cap comentari:

Vegeu també