1.7.09

Les dades del Bicing dibuixen un mapa de mobilitat molt detallat

Cada cop que un usuari del Bicing agafa una bicicleta o la torna el sistema informàtic del Bicing ho registra. L'anàlisi d'aquestes dades ens poden donar un esbós força detallat dels hàbits de comportament i mobilitat dels barcelonins. I això és el que han fet uns investigadors amb les dades d'un període de 13 setmanes tenint en compte també les dades de bicis disponibles i places vacants a 390 estacions.

Els resultats són bastant lògics i crec que força coneguts, però pot ser interessant repassar-los:
  • Els dies laborables a les 14h sempre hi ha una punta d'ús del servei que constata el costum de dinar més enllà d'aquesta hora.
  • De dilluns a dijous s'usa més, especialment al matí i a la tarda i els divendres i sobretot als caps de setmana l'ús és menor.
  • Al matí les zones més buides de bicis són Sants, Nou Barris i Sant Andreu. Les zones més plenes són al centre i a la Diagonal. A la tarda la situació s'inverteix.
  • A les parts elevades de la ciutat (Sarrià, Horta i Nou Barris) hi sol haver poques bicicletes (15% d'ocupació) i a les parts baixes (Ciutat Vella i Sant Martí) n'hi moltes més (66%).
Més enllà, d'aquestes dades, l'estudi permet per previsions de l'ocupació de les estacions del Bicing. Amb les proves realitzades s'ha aconseguit endevinar la disponibilitat de bicicletes d'un punt concret amb dues hores d'antelació i amb una fiabilitat del 80%.

Font: El Periódico 20/6/2009

Cap comentari:

Vegeu també