5.11.12

Analitzant alguns detalls de la via verda del Tren Petit a Palamós

Aquest estiu vaig tenir l'oportunitat de recórrer part de la via verda del Tren Petit, en especial la que recorre el tram més urbà de Palamós i també el ramal que accedeix a la platja del Castell.

La primera fotografia que és de l'accés al nucli urbà de Palamós crec que és molt clara. Per on han d'anar els vianants? Mireu el senyal, si en els senyals treiem la línia que separa la bici i el vianant, llavors podem entendre que és un espai compartit. Caldria doncs, també senyalitzar-ho de forma horitzontal amb pictogrames de bicicletes i vianants perquè tothom ho tingués clar i minimitzar els conflictes vianant-ciclista.

Els topalls per les rodes dels cotxes aparcats en semi-bateria (o bateria) són una bona solució perquè els cotxes no ocupin el carril bici, però caldria complementar-ho amb una prohibició d'aparcament de vehicles de certes dimensions.

També em va semblar que quan la via verda finalitza prop de la platja del Castell caldria millorar la senyalització i indicar que allò és el fi de la via verda, perquè si vens per qualsevol altre camí, veus la via verda però no entens que acaba allà.

Vegeu també