3.12.12

Reflexions després de la Jornada sobre la Bici a Barcelona

Divendres hi va haver una jornada de reflexió i participació sobre la bicicleta a Barcelona organitzada principalment per l'Ajuntament de Barcelona. El subtítol de la jornada era un estrany: La seguretat de la bicicleta en entorns urbans. Noves fites per a un horitzó de creixement sostenible.

Hi vaig anar. El títol era una mica estrany, seguretat? Seguretat jurídica? Seguretat vial? Encara no ho tinc massa clar. D'altra banda, la segona part d'aquest títol induïa a pensar que el creixement de la bici podia ser insostenible. És això possible?

Deixant això del títol, la jornada va transcórrer sense cap novetat. Cadascú va dir la seva, però no sembla que ningú reflexionés sobre res, tothom va dir el que ja havia dit. En general, crec que tothom pot estar d'acord amb l'anàlisi del Regidor Freixedes, però els desacords estan en els tempos i en la qualitat de les infraestructures ciclistes.

Ara comencem una nova setmana i sembla que començo a entendre de que anava la cosa. Feia falta escenificar una mica de diàleg abans de començar a aplicar el Pla de Foment de la Bicicleta. Diumenge ja s'anunciava que aquesta setmana es crearien 3 nous trams de carril bici i avui dilluns ja s'han començat a pintar bicicletes en les zones 30. Al Febrer podríem tenir ja un primer esborrany de la nova ordenança.

Ja he expressat la meva opinió sobre el Pla de Foment de la Bicicleta. És insuficient: falten més connexions, hi ha molts més punts negres i carrils pèssims a millorar, no hi ha prioritat per la bici, etc.


 

Vegeu també