3.6.13

Patinets elèctrics

Des de fa un temps s'han popularitzat a Barcelona els patinets elèctrics de lloguer per fer turisme. Diverses empreses lloguen o ofereixen tours turístics per la ciutat de forma similar al que es fa en bicicleta convencional o elèctrica.

La gran diferència entre una bici i un patinet és que el patinet no pot circular per la calçada i això l'aboca més d'hora que tard a la vorera.

De fet, el patinet elèctric tampoc pot circular per la vorera, només si el porta un menor de 12 anys. Entenc per tant, que els que circulen ho fan amb una concessió de l'Ajutament. Vegeu l'ordenança municipal:

Article 7. Circulació per les voreres

 1. Els menors de 12 anys, sota la responsabilitat de la persona que ostenti la seva guarda, podran circular per les voreres, andanes i passeigs amb patins, patinets, monopatins, tricicles, bicicletes i similars, adequant la seva velocitat a la dels vianants, sense superar la velocitat de 10 km/h, i amb subjecció a allò que disposa l'article cinquè.

2. Es podrà circular per les voreres, andanes i passeigs amb aquells altres ginys mecànics sense motor, que no són considerats com a vehicles: patins, monopatins, patinets, etc., en les mateixes condicions que les determinades per a bicicletes en el punt 6 de l'article 14 i els articles 30, 31, 32 i 33 de l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona. Tanmateix, podran circular pels carrils-bici en voreres o per aquells segregats.
Llegiu també: Els Segway són legals?

He trobat un parell d'empreses a Barcelona: