26.1.15

Baròmetre de la Bicicleta 2014

S'ha publicat una nova edició del Baròmetre de la Bicicleta de Catalunya. L'última era de 2012. Les dades que s'han donat a conèixer avui són molt menys extenses que les versions anteriors, però repeteix preguntes i ens permet comparar una mica. Veurem en els propers dies, si es donen a conèixer més dades. Comentar només, que la població de l'enquesta ha augmentat significativament dels 400 als 600 enquestats.

En general, i tenint en compte el marge d'error, l'enquesta mostra un estancament.

Què millora? Doncs creixen els enquestats a favor de la promoció de la bicicleta, ja sigui perquè creuen que l'administració hauria de fomentar la bicicleta (92,3%, creix 4 punts), o perquè creuen que s'haurien de reservar espais al transport públic (86,2%, creix 7 punts).

Pel que fa a la resta d'aspectes, tot sembla igual i us emplaço a mirar el baròmetre de la bicicleta 2012.

Conclusions

La crisi ha afectat el nombre de desplaçaments que es fan i sobretot la inversió que es fa en infraestructures ciclistes. Possiblement, hi hagut un augment de ciclistes atrets per una mitjà més barat tant pels desplaçaments obligatoris com pel lleure que ha compensat part de la davallada global de la mobilitat obligada. Tot i la crisi, les administracions han continuat fent promoció de la bicicleta com a forma de mobilitat sostenible, i en general, la cultura de la bicicleta es va fent lloc a la nostra societat. Tot i així, en les percepcions es sobrevalora la perillositat de la bici i s'infravalora la seva comoditat, velocitat i estalvi de temps. Amb les dades publicades, es fa difícil comparar els usos de la bici, però com és habitual, l'esport i el lleure continuen encapçalant l'ús més freqüent.

Encara no tenim les dades detallades de l'enquesta i no sabem si realment s'han fet menys preguntes que en altres ocasions. L'augment de la població l'han fan més fiable.

Més informació:
Actualització - 3 febrer de 2015: afegeixo les dades amb detall.

Vegeu també