3.12.15

Connectant millor el carril bici de Sabino de Arana

Una queixa clàssica del col·lectiu ciclista és la discontinuïtat dels carrils bici. El carrer Sabino de Arana de Barcelona n'és un exemple clar. Té un tram de carril bici i seria una bona connexió entre la Diagonal i l'avinguda de Carles III, però el carril bici queda tallat (vegeu fotografia).
La zona té molts punts d'atracció de viatges: hospitals, hotels, oficines, zona universitària, etc. I de fet, si també es facilités el poder creuar els jardins de la Maternitat encara es facilitarien més els desplaçaments des de i cap a la zona universitària.

La connexió cap a Carles III

El tram de carril bici cap a l'avinguda de Carles III no és difícil de resoldre. Un nou pas de vianants i bicicletes més ben situat i una senyalització adequada del lateral serien suficients (vegeu línies vermelles en les fotografies).
 

També és factible la connexió per la vorera de muntanya eliminant un aparcament de motos, però la vorera després s'estreny i hi ha l'entrada a un aparcament i per tant em sembla més pràctic el pas per davant de l'Hospital Deixeus.

La connexió amb la Diagonal

La connexió actual és estreta, amb obstacles (arbres) i per vorera. En aquest tram es podria continuar per calçada i caldrien elements segregadors perquè és molt habitual l'ocupació del carril bici en aquesta cantonada.