14.3.16

Les prioritats de pas

Un repàs a les prioritats de pas que estableix el codi de circulació:
 • En les cruïlles cal fer cas als senyals de trànsit, sinó n'hi ha, els que vénen per la dreta tenen prioritat.
 • A les rotondes, els que circulen per dins tenen prioritat sobre el que hi volen entrar.
 • Els vehicles que circulen per una via pavimentada tenen prioritat sobre els vehicles que circulen per una via no pavimentada.
Prioritat entre senyals de diversos tipus (de + a - prioritari):
 1. Senyals i ordres dels policies
 2. Senyalització d'obres o circumstancial
 3. Semàfors
 4. Senyalització vertical
 5. Marques viàries
Els vehicles (inclosa la bici) tenen prioritat sobre els vianants a la calçada, excepte:
 • En els passos de vianants
 • Quan els vianants estan creuant un carrer i el vehicle està entrant al carrer
 • Quan els vianants circulen pel voral
 • Quan els vianants baixen d'un vehicle
 • En els carrers residencials 


Alguns aclariments:
 • Cal cedir el pas a l'incorporar-se a la circulació o a l'incorporar-se a una altra via amb més trànsit.
 • A les interseccions, cal cedir el pas als vehicles que vénen per la nostra dreta i no cal fer-ho als que vénen per l'esquerre, però si tenim un "cediu el pas" o un "stop", hem de cedir el pas als que vinguin per l'esquerre o per la dreta.
 • En rotondes de més d'un carril, es poden fer dues maniobres, la entrada/sortida i el canvi de carril. Qui està dins de la rotonda té prioritat sobre qui entra, però qui circula per un carril té prioritat sobre qui canvia de carril!
 • La prioritat de pes. Tant se val qui tingui la prioritat si hem d'acabar aixafats, aneu en compte perquè amb altres vehicles la bici té tots els número per perdre!
 • Les ordenances municipals estableixen més prioritats envers els cotxes i els vianants segons el tipus de carrer, a les cruïlles, en carrils bici o en voreres i zones de vianants.
La senyalització vertical de prioritat R1 - R6