14.3.16

Quina normativa regula la circulació de bicicletes?

La norma bàsica que regula la circulació de vehicles és el conegut popularment com a codi de circulació, tot i que des de 1990 s'anomena Llei sobre el Trànsit, la Circulació de Vehicles i la Seguretat Vial. Aquesta llei es desenvolupa a través de reglaments com el Reglament General de Circulació, el Reglament General de Carreteres o Reglament General de Vehicles, entre d'altres.

Les ordenances municipals de circulació regulen la circulació a les ciutats, a cada ciutat pot ser diferent, però en general matisen o desenvolupen el "codi de circulació" i sovint s'escriuen adaptant models d'altres administracions públiques.

Vegeu la Guia ràpida a la normativa que afecta al ciclista que de fet recull tant els elements ciclistes de l'ordenança com els del codi de circulació.

Aquí tens un resum ràpid de les prioritats de pas.


Més informació: