13.4.16

Terrassa: infraestructures ciclistes efectives i de baix cost

El meu últim pas per Terrassa m'ha servit per constatar que les ciutats metropolitanes també poden fer infraestructures ciclistes sense tenir grans pressupostos ni finançaments com el de Barcelona. A continuació un petit repàs!

Com veieu en aquestes primeres fotografies, un carril bici central no és segurament la millor opció per a la bicicleta, però tot i així, ens trobem que a cada cruïlla es preveu el gir a la dreta. No puc deixar de pensar en els carrils bici d'aquest estil de Barcelona que encara no preveuen els girs: Paral·lel, Marina, Passeig de Sant Joan, etc.
Carril bici adossat a la mitjana que preveu el gir a la dreta tant amb zones d'espera quan el semàfor és verd (1a foto) i zones d'aturada avançada quan el semàfor és vermell (2a foto).
Carril bici en sentit contrari a la circulació
Una altra solució que trobo prou encertada: compartir l'espai a la baixada i fer un carril bici de pujada en contrasentit. En baixada, les bicis no tenen problemes per compartir l'espai amb els cotxes perquè les velocitat s'igualen, en canvi de pujada cal un carril exclusiu i en aquest cas, només les bicis poden circular en aquest sentit (prioritzem les bicis). Probablement, tots preferiríem un carril bici de pujada segregat i sense aparcament, també s'ha de dir.

La majoria de carrils bus de Terrassa ja permeten la circulació de bicicletes. La freqüència de pas de busos i taxis no és la mateixa que a Barcelona i això permet introduir-hi la bicicleta sense masses dificultats. La priorització d'aquests 3 modes de transport amb aquesta mesura és evident.
Carril bus-taxi-bici
Autoritzacions i restriccions per a les bicicletes
La senyalització pensant en les bicicletes està present arreu de la població, ja sigui per fer explícit que hi poden passar, com per restringir-ne el pas al centre en horaris de més afluència de vianants.

Altres infraestructures que podem trobar són:
  • Rotondes amb carril bici exterior.
  • Zones 30 amb el pictograma de la bici.
  • Carrers amb contrasentit autoritzat per a bicicletes.
Rotonda amb carril bici extern

Més informació: