22.7.16

Catalunya Offline

Cataluya Offline és una nova applicació per a mòbils de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya que permet treballar amb mapes topogràfics o ortofotomapes sense tenir cobertura o estar connectat a la xarxa.

L'aplicació permet descarregar els mapes de les zones que ens interessen i a partir d'aquí permet més o menys totes les operacions típiques que poden ser útils a un excursionista o un ciclista:
  • Localitzar la nostra posició sobre el mapa
  • Carregar tracks de rutes per poder-los seguir.
  • Crear tracks o punts de les rutes que fem.
  • Descarregar els punts i les rutes que creem.
  • Crear mapes d'Instamaps amb les nostres rutes.
Podeu veure més detalls tècnics i ampliar en els enllaços del final d'aquest apunt.

Valoració

La meva valoració de l'aplicació és molt positiva perquè sempre he considerat el mòbil per sobre de tot un element de seguretat a la muntanya en cas d'accident i per tant sempre he estat molt prudent amb l'ús de la bateria (fer-lo servir en mode avió, portar bateria de recanvi, etc.). Ara aquesta aplicació ens permet consultar la cartografia en mode avió i només engegar el GPS quan realment ens vulguem geoposicionar o enregistrar una ruta.

Els punts negatius de l'aplicació són lògics pel volum de dades que manipulem. L'aplicació és lenta. Suposo que en mòbils amb més memòria i capacitat de procés això deu canviar lleugerament. D'altra banda, l'aplicació insisteix en voler-te geoposicionar tot i que tinguis el GPS desactivat i és una mica molest. Espero que en properes versions la icona del geoposicionament no estigui fent pampallugues tota l'estona.


Més informació: