18.1.17

Rotondes ciclistes en calçada

Les rotondes sempre són complicades pels ciclistes i més en polígons industrials o en llocs amb força trànsit on la prioritat de pes guanya sobre la de pas, però tot i així no és acceptable que un carril bici desaparegui en una cruïlla com massa sovint passa.

La rotonda ciclista exterior en calçada és una solució econòmica, ràpida pel ciclista i que deixa clar la prioritat del ciclista.

Montcada. Rotonda ciclista en una zona industrial.
Algunes millores que s'hi poden fer són:
  • No escatimar senyalització vertical i horitzontal (atenció ciclistes i la cediu el pas)
  • Usar paviment vermell almenys en totes les entrades i sortides, però també a tota la rotonda si no hi ha segregació.
  • Que la rotonda i totes les entrades siguin d'un sol carril per evitar velocitats massa elevades i millorar la visibilitat de les entrades.
  • Segregar el carril bici exterior amb elements físics (pilones).
  • Elevar els passos de vianants exterior per reduir la velocitat dels cotxes i si l'amplada ho permet i el carril bici és molt exterior, elevar també el carril bici.
  • En cas de rotondes semaforitzades, afegir zones d'aturada avançada i semàfors per a bicicletes que permetin un verd avançat que doni seguretat als ciclistes.
Terrassa. Rotonda amb carril bici extern


Què s'ha d'evitar?
  • Carrils bici a l'interior de la rotonda perquè requereixen semàfors i penalitzen els ciclistes.
  • Carrils bici centrals a les mitjanes, perquè a les rotondes, per anar recte, hi hauran 3 punts de conflicte amb els cotxes enlloc d'un.
  • La senyalització que obliga a usar el carril bici. Hi ha casos en que es preferirà usar la calçada: grups de ciclistes, etc.
  • Els carrils bici bidireccionals a les rotondes perquè les bicicletes apareixen per llocs on els conductors no les esperen.

Accés a una rotonda ciclista d'un polígon de Sant Boi