6.11.17

Infraestructures ciclistes de Viladecans: molta feina per fer!

Aprofitant els meus últims passos per Viladecans he fet un petit recull (no exhaustiu) de l'estat de les infraestructures ciclistes d'aquesta ciutat. La prolongació del Camí del Mar cap al centre ha deixat entreveure el que podria ser un canvi qualitatiu en els carrils bici, s'ha fet un petit tram de carril bici a la calçada i no a la vorera com ens tenia acostumat aquest municipi. Esperem que els carrils bici vagin baixant a la calçada per tal de millorar la infraestructura i donar prioritat a vianants i ciclistes.
Recull fotogràfic comentat:

El nou enllaç amb el camí del Mar a la zona de l'outlet. A les cruïlles es dóna prioritat als cotxes i les bicis han de fer girs. Tampoc hi ha gaire consistència, hi ha 5 o 6 trams de carril bici totalment diferents en poca distància en aquesta avinguda que té una gran amplada.
L'enllaç entre el centre i l'Outlet té moltes discontinuïtats (per exemple dues rotondes) i no hi ha senyalització clara per saber per on continuar.

L'aparcament de bicicletes de l'outlet és un dels millors que he vist a casa nostra en un centre comercial. Està a la porta, ben situat, ben visible i amb un ancoratge adequat per lligar la bici.
Detall del nou carril bici que fa ús de la rigola tot i l'amplada de l'avinguda.
La foto és davant de l'Outlet i s'ha de valorar positivament la barana que impedeix
que els cotxes facin aturades per recollir gent.

Senyal amb faltes d'ortografia que no deixa passar les bicis per un passatge on podrien conviure perfectament bé amb els vianants i que a més enllaça amb un carril bici i dóna accés a un centre educatiu.

A l'avinguda del Segle XXI, trobem aquest exemples del sempre desconsellat carril bici de doble sentit damunt de la vorera. A la segona foto ja veiem alguns dels problemes: terrasses invadint el carril bici, motos aparcades i els vianants sense prou espai. Les cruïlles penalitzen un cop més la bicicleta.
La prolongació del Camí del Mar té un format de camí verd similar a la que té la resta del camí. L'amplada és justa per a la convivència de vianants i ciclistes i té alguns trams molt estrets (i bonyeguts) a l'enllaçar amb la zona de l'Outlet.
Si els cotxes cedeixen el pas als vianants, també ho han de fer amb els ciclistes que circulen pel carril bici a la vorera. Aquesta senyalització està molt estesa per tota la ciutat!

Resum de deficiències:
  • Abús de carrils bici de doble sentit en vorera i sense segregació dels vianants. No es recomana mai un carril bici a la vorera i encara menys si és de doble sentit.
  • Itineraris ciclistes poc rectes, especialment en les cruïlles, cal repensar la majoria de cruïlles ciclistes de la ciutat.
  • Amplades insuficients en molts trams.
  • Falta d'aparcaments de bicicletes.
  • Senyalitzacions millorables. Per exemple:
    • S'hauria d'eliminar l'R-407a per permetre als ciclistes usar la via que més els convingui per anar al seu destí. Usar la informativa S-35 en el seu lloc.
    • S'hauria d'eliminar la senyalització horitzontal de cedir el pas que tenen els ciclistes quan hi ha sortides de cotxes des d'espais privats, entre d'altres. Com a alternatives es poden posar senyals d'atenció perill per avisar els ciclistes i cediu el pas i atenció ciclistes pels cotxes. La senyalització actual es contradiu amb el codi de circulació que dóna la preferència als ciclistes en aquests casos.

Més informació: