19.3.18

Enregistrar i estudiar una cruïlla per tenir més i millors dades sobre la mobilitat

Tenir dades sobre la mobilitat en bicicleta és essencial per planificar bé el seu creixement. Molts cops les fonts d'on obtenim les dades (enquestes, comptadors, observació, etc.) tenen mancances, per això tenir dades de qualitat és important i tenir diverses fonts sempre ajuda a corroborar tendències o hipòtesis.
En aquesta línia, em consten només dos estudis d'enregistrament de ciclistes a Catalunya. D'una banda, la consultora Copenhaguenize Barcelona, per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona va fer un interessant treball molt enfocat a estudiar el comportament dels ciclistes de cara a la reforma d'una cruïlla. D'altra banda, La Saboga (associació ambiental i d'usuaris de la bici de l'Hospitalet) va realitzar un comptatge amb la intenció de fer un perfil dels ciclistes i posar de manifest la intensitat de ciclistes de la Gran via de l'Hospitalet.

Estudis d'aquest tipus poden donar molta informació:
  • D'entrada s'obté el nombre de ciclistes que circulen per un carril bici o una cruïlla i també en quina direcció van.
  • El perfil del ciclista: sexe, edat, tipus de bici, equipament de la bici, etc.
  • El comportament del ciclista: respecte per la normativa, traçat que segueix, etc.
  • El perfil del ciclista segons el seu comportament.
  • El comportament d'altres vehicles o vianants i la seva interacció amb les bicicletes.

Tota aquesta informació és puntual d'un dia i un lloc, però amb un cert marge d'error és extrapolable a altres llocs i a altres dies. A més, creuant aquesta informació amb enquestes o altres comptatges es pot intentar verificar les tendències o les hipòtesis que hem extret.


Vegeu els 2 anàlisis de les dades d'aquest estudis de que us parlo: