10.5.18

Analitzant les dades dels 30 dies en bici registrades a Ciclogreen

S'han registrat 11.482 viatges que equivalen a 58.440 km i 7681 hores amb la bicicleta

Durant el mes d'abril de 2018, dins del repte #30diesAMBbiciBCN, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han impulsat que els usuaris de la bicicleta registressin els seus desplaçaments en bicicleta amb l'App Ciclogreen. Aquí teniu els resultats de l'anàlisi de les dades.

Analitzant els viatges obtenim les mitjanes següents1:
  • Distància: 4,6 km
  • Temps: 23,18 minuts
  • Velocitat: 12,3 km/h
El 69% dels participants han estat homes i el 31% dones2, aquestes són les mitjanes home - dona:
  • Desplaçaments registrats: 20 - 18
  • Distància: 5,52 - 4,19 km
  • Temps: 37,02 - 32,19 minuts
  • Velocitat: 12,31 - 10,56 km/h
La franja de més ús de la bici és de 7 a 9 h al matí. La franja de migdia-tarda és més distribuïda i es mou de 13 a 19 h tenint el moment àlgid de 17 a 18 h. Per dies de la setmana, el divendres, el dimecres i el dijous són els dies que més s'usa la bicicleta.

Finalment, hem volgut calcular la diferència entre la distància recorreguda i la distància real que hi ha entre el punt d'inici i fi del desplaçament i hem obtingut les següents mitjanes3:
  • Distància recorreguda: 4,47 km
  • Distància real: 3,31 km
  • L'augment en la distància recorreguda és del 40%.


Conclusions

Trajectes registrats per dia de la setmana
Segurament, la part més coneguda de l'anàlisi d'aquest tipus de dades són els mapes de calor o d'intensitat ciclista que ens mostren quins són els itineraris més usats pels ciclistes, en aquest article he prescindit dels itineraris usats pels ciclistes i he analitzat tota la resta de dades: les hores, les distàncies, les velocitats, els punts d'inici i d'arribada, etc.

L'anàlisi de les dades registrades ens dóna una fotografia de com són els desplaçaments en bicicleta a l'àrea metropolitana. El ciclista mitjà realitza desplaçaments de 4-5 km que varien en temps i velocitat segons els trajectes, però la velocitat mitjana és d'uns 12 km/h. És una velocitat habitual en els trajectes porta a porta i tenint en compte les aturades. La velocitat del cotxe en trajectes porta a porta (inclou aparcament) d'aquesta distància sovint està per sota dels 8 km/h.

Les dones pedalen una mica menys: han registrat de mitjana 2 desplaçaments menys que els homes durant aquest mes, recorren un km menys i van 2 km/h més a poc a poc. Per hores, no es veuen diferències significatives entre homes i dones.

Conèixer la intensitat ciclista per hores és interessant per comparar-la amb altres mitjans, però també ens permet planificar accions encarades als ciclistes o fer estudis. Per dies de la setmana, sobta que els dissabtes s'usi tant la bici i en canvi el dilluns tant poc (podria ser l'oblit de registrar els desplaçaments el dilluns?). Per dies del mes i comparant amb la pluviositat només l'11 d'abril l'ús de la bici cau de forma destacada per culpa de les pluges que són més generalitzades durant el dia.

Una altra dada que tenia curiositat per saber és si els ciclistes hem de fer molta volta per anar d'un punt A a un punt B. És una dada que comparada en el temps ens podria dir si s'estan millorant les infraestructures ciclistes i si es dóna més prioritat a la bici autoritzant girs i contrasentits. El resultat és que els itineraris recorreguts s'incrementen de mitjana un 40%, això ens dóna una pauta per calcular itineraris, només mesurant la distància entre 2 punts, podem preveure que la distància recorreguda serà entre un 30 i un 50% més gran. Entenc que un 40% és força, però també és probable que en algun trajectes registrats hi hagi aturades per fer encàrrecs o desplaçaments per oci que incrementin aquesta mitjana.

Finalment, un apunt sobre la qualitat de les dades obtingudes. La mostra és prou significativa i he fet un esforç per filtrar les dades que no eren significatives en cada cas, però tot i així les dades filtrades sempre han estat poques i no alterarien massa els resultat. En la fitxa tècnica, teniu tots els detalls de l'anàlisi.

Hi hagut molts usuaris que s'han registrat a l'aplicació, però que finalment no han registrat cap trajecte amb l'aplicació. Caldria esbrinar les causes (en alguns casos problemes tècnics amb l'App), perquè de cara a una futura edició podríem duplicar fàcilment la mida de la mostra.

Fitxa tècnica i detalls de l'anàlisi:

Dades registrades de l'1 d'abril a les 0:00 fins el 29 d'abril a les 23:08. Dels usuaris registrats, només 636 han registrat viatges amb l'App.

Per a l'anàlisi de les dades s'han descartat trajectes que s'han considerat outliers perquè la seva longitud, durada o velocitat no corresponien amb un trajecte urbà habitual i es volien descartar desplaçaments de ciclisme esportiu. Tot i així, s'han fet càlculs tenint en compte diversos valors de tall i els resultats no variaven molt ja que els registres descartats mai en superat el 10% dels trajectes registrats.

(1) Trajectes de menys de 20 km, amb velocitats mitjanes inferiors a 30 km/h i  superior a 5 km/h.
(2) 145 usuaris no han registrat el seu sexe i per tant, hem descartat 1887 trajectes en els càlculs home-dona.
(3) Hem fet els càlculs sobre 10.296 trajectes, ja que hem descartat els itineraris susceptibles de ser circulars (on el punt d'inici i el de fi estan a menys de 400 metres o la distància real supera en 4 vegades la recorreguda).

Vegeu també