17.9.18

Es presenta la nova bicicleta pública metropolitana, l'E-Bicibox

10 anys després de l'intent fallit de crear un Bicing metropolità i després d'haver dedicat aquell pressupost a crear una xarxa d'aparcaments segurs, el Bicibox, ara es presenta un sistema de bicicleta pública elèctrica metropolità que s'allotjarà en la xarxa d'aparcaments Bicibox.

Començarà a funcionar el 2019 a 12 municipis metropolitans i amb 300 bicicletes que es repartiran entre aquests municipis pioners. Els abonats al servei agafaran la bicicleta en qualsevol dels mòduls E-bicibox i la tornaran a qualsevol altre aparcament Bicibox amb mòduls E-bicibox. Tots els aparcaments participants tindran espais lliures de més per facilitar els retorns. L'horari de funcionalment serà de 7 a 24 h de manera que a la nit les bicicletes es tornaran als seus aparcaments originals. L'esquema de preus de sortida consistirà en un abonament anual de 30 €, 30 minuts d'ús gratuït i 50 cèntims l'hora les primeres 5 hores, després el preu pujarà per desincentivar els usos més llargs. Es podrà aparcar la bici en els mòduls Bicibox convencionals si es volen fer encàrrecs, però el temps continuarà comptant fins que es faci el retorn correctament en un mòdul E-Bicibox.

Fa 10 anys, el Bicing Metropolità, l'Àrea Bicing, va fracassar perquè cap de les empreses concursants va poder fer una oferta solvent. L'Àrea Bicing es volia finançar en bona part amb la publicitat en un moment de plena crisi econòmica i en un context metropolità de finançament local molt diferent del que té Barcelona. La diferència amb el nou E-Bicibox és que aquest últim es basa en un esquema de preus molt similar als sistemes de bicicleta compartida que s'estan popularitzant per tot el món. Segurament, els principals competidors de l'E-Bicibox seran justament les empreses de bicicleta compartida. A Barcelona, n'hi ha ja unes quantes i aquesta mateixa setmana se'n presenta una que també operarà a l'Hospitalet.

Un dels principals punts febles d'aquest projecte (i també del Bicibox en general) és que no arriben a Barcelona i en això les bicicletes privades compartides poden jugar amb avantatge.

Estarem a l'espera de com evoluciona aquest servei i de la seva ampliació. A la vegada, caldrà estar atens al desplegament metropolità d'empreses de bicicleta compartida i com es regulen. Estem davant d'una oportunitat de fer créixer l'ús de la bicicleta i s'hauria d'aprofitar.