18.3.19

Itineraris en rotondes que penalitzen als ciclistes

Les rotondes no són una solució gaire satisfactòria per als ciclistes (ni per als vianants) i sempre penalitzen el temps de trajecte del ciclista perquè quan s'hi fa un carril exclusiu per a bicicletes aquest sovint és extern a la rotonda i massa sovint s'acaba usant l'itinerari de vianants.

Un cas extrem el podem trobar en el Polígon Pedrosa de l'Hospitalet (carrer Botànica) on el carril bici puja a la vorera a les cruïlles i acaba fent l'itinerari del pobre vianant. La penalització no es produeix tant sols en incrementar més d'un 25% la distància recorreguda, sinó en que les maniobres que ha de realitzar la bicicleta requereixen una reducció important de la velocitat fent que el temps de trajecte es casi dupliqui en el millor dels casos (quan no hi ha vianants a la vorera i quan no hi ha cotxes a la calçada i calgui assegurar-se que efectivament et cedeixen el pas).

Teniu els càlculs en el gràfic. La bicicleta que segueix la trajectòria en verd he assumit que va a una velocitat de 15 km/h, mentre que la bicicleta de l'itinerari vermell va a uns 10 km/h de mitjana en haver de disminuir la velocitat en diversos punts (ressalts per pujar a la vorera, corbes, angles de 90º, assegurar-se que no venen cotxes o que et cedeixen el pas, etc.). Els càlculs són generosos. La diferència entre un itinerari i l'altre és d'almenys 20 segons.

Per aquest cas concret, jo hauria estat partidari de fer un sol carril a la rotonda (prou ample per a camions llargs) i un sol carril d'entrada o de sortida. També hauria fet un carril bici a la calçada a la part externa de rotonda. Amb bona senyalització, hauria estat la solució menys penalitzadora i més segura.
A la foto, podeu veure una de les rotondes que s'han fet en aquest carrer (n'hi ha 3) i en aquest cas una vorera força ampla ocupada per un cotxe aparcat (s'intueix a la dreta), el carril bici i aparcament de motos i bicicletes.

Per cada cas, hauríem d'analitzar si la penalització és sols en distància o també en velocitat. També hem de tenir en compte que si la trajectòria de la bicicleta no és recta, la penalització augmenta encara més.

Quan està justificada una solució tant penalitzadora?

Crec que només té sentit fer solucions tant externes quan trobem rotondes de carreteres amb trànsit ràpid i diversos carrils de circulació. Llavors la penalització pot ser encara més important. Tot i així, es troben solucions com túnels o ponts que poden donar un pèl més de prioritat a les trajectòries ciclistes més importants.

Altres solucions

Deixaré per a un altre apunt un recull de totes les solucions possibles que hi ha per a les rotondes. A Barcelona, s'han ideat diverses solucions de rotondes amb carril bici central que requereixen un estudi individualitzat (no són gens habituals a Europa). També hi ha rotondes que es poden travessar pel mig. Després hi ha moltes rotondes que combinen diverses solucions. La senyalització i la sincronització semafòrica són essencials en tots els casos. El temps de trajecte i la seguretat són els dos paràmetres a analitzar per a avaluar la solució escollida.