29.7.19

L'autovia de Castelldefels només per a ciclistes esportius?

Es podria anar un pas més endavant i no solament reformar els vorals, sinó també alguns laterals per tal de facilitar l'ús de la bicicleta més enllà del ciclisme esportiu.


La tardor passada, l'Àrea Metropolitana de Barcelona va presentar un estudi sobre l'autovia C-31 sud, és a dir l'autovia de Castelldefels. L'estudi es centra en el tram Castelldefels - Gavà - Viladecans (Filipines) i proposa ampliar vorals, reduir la velocitat dels cotxes a 80 i aplicar senyalitzacions especials a les sortides i a les entrades perquè els ciclistes de carretera puguin circular segurs. La C-31 sud és una via que pertany a la Generalitat i aquesta s'ha mostrat receptiva als canvis. Així doncs, és possible que d'aquí a un temps vegem un projecte de reforma.

A mi, la proposta de l'AMB m'agrada, però em sap greu que només es centri en l'ús esportiu quan també podria ser utilitzada puntualment per a desplaçaments d'un altre tipus. De fet, actualment, en els laterals i vies de servei ja es veuen molts ciclistes no esportius que van als centres esportius, educatius, comercials o residencials de la zona. Els vorals serien d'entre 1,4 i 2 metres segons el punt i amb una línia separadora de 30 cm. A les incorporacions i a les sortides, es senyalitzarà el pas de bicicletes perquè aquestes puguin seguir rectes amb prioritat. Són canvis interessants, però jo afegiria més coses:
  1. Bones connexions amb els eixos ciclistes mar-muntanya com són l'avinguda de la Pineda i l'avinguda del Canal Olímpic de Castelldefels, l'avinguda del Mar de Gavà i el camí del Mar de Viladecans.
  2. Entrades i sortides addicionals només per a ciclistes en alguns punts com els carrers sense sortida que antigament desembocaven a l'autovia i que permetrien itineraris més ràpids als ciclistes sense haver de fer voltes.
  3. Un voral ciclista a França en una zona rural
  4. En els trams que hi hagi prou amplada fer un itinerari més segregat i separat aprofitant espais dels laterals i vies de servei on actualment ja roden molts ciclistes urbans.

Més informació: