5.2.20

La nova regulació dels patinets elèctrics (VMP)

A principis de desembre de 2019, la DGT va publicar una instrucció per a regular la circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) coneguts popularment com a patinets elèctrics. Aquesta nova normativa regula el buit legal que hi havia fins ara a la majoria de municipis. Aquest gràfic resumeix els aspectes més importants que es regulen:


En el cas de Barcelona, la regulació pionera que va fer l'Ajuntament ara podria tenir alguna variació. A Barcelona, cal tenir present que:
  • Cal tenir 16 anys per a conduir-los
  • El casc i el timbre són obligatoris per a patinets de més de 25 kg
  • Poden anar per carrils bici
  • No poden anar per vorera en cap cas
  • Poden anar per carrer de plataforma única, però si pesen més de 25 kg només hi podran anar si està permesa la circulació de vehicles
  • Poden anar per parcs a 10 km/h
  • Fins ara es permetia la circulació per calçada de zones 30 (si la velocitat del patinet era de més de 20 km/h) i no es permetia la circulació per la resta de calçades de la ciutat. No em queda clar si aquesta limitació continua sent vigent, jo la respectaria mentre no es digui el contrari.
L'aspecte més important de la regulació de la DGT és que deixa clar que molts patinets que es comercialitzen no estan homologats per a circular. D'entrada, sembla que la majoria dels que tinguin seient passaran a ser considerats ciclomotors a efectes pràctics i requeriran una assegurança. Els que portin seient (o de fet selló) haurien de portar un sistema d'auto-equilibri i el seient no hauria de superar els 53 cm d'altura, entre d'altres, per tant si teniu un patinet d'aquest tipus llegiu el PDF de la instrucció que us enllaço al final. En aquest sentit, els patinets homologats no poden anar a més de 25 km/h (molts van a 30 km/h o a més velocitat!) i si la policia constata que el patinet anava a més velocitat, això pot ser un element per classificar el vehicle i que per tant es determini que no és un VMP i que requereix una autorització administrativa i una assegurança per circular i conseqüentment la multa pot ser elevada (500-1.500€) i incloure la immobilització del vehicle.

Els patinets amb seient sembla que no es consideren VMP i requereixen una assegurança
En general, la regulació és similar a com es regula la bicicleta, però atenció que per la nit no solament cal portar llums, sinó que també caldrà elements reflectors a la roba.

D'entrada, sinó es regula diferent en les ordenances municipals, no es podrà anar per vorera ni zones de vianants. El lloc del patinet és la calçada i s'entén que els carrils bici també. En aquest sentit, no queda molt clar si l'ordenança de Barcelona que regula el tipus de calçades per on poden anar continua sent vàlida o no.

Aspectes no regulats, però que podrien regular les ordenances municipals:
  • No es diu res de l'obligatorietat de portar timbre. A Barcelona, els VMP de més de 25 kg n'han de portar.
  • No es diu res de la circulació no urbana.
En els propers mesos i anys, veurem una adaptació progressiva de les ordenances municipals i si finalment es reforma el codi de circulació probablement s'acabi d'incorporar aquesta normativa amb algun canvi més.

Més informació: