10.3.20

Baròmetre de la bicicleta 2019

Feia temps que no analitzava l'enquesta anual que fa la Generalitat per veure l'evolució de l'ús de la bicicleta. L'últim cop que ho vaig fer, va ser amb el Baròmetre de 2016. El motiu d'aquesta pausa és que en aquesta enquesta no es veu una evolució clara de l'ús de la bicicleta perquè els usuaris de la bicicleta queden molt diluïts, però en canvi amb els anys es poden veure en alguns casos certes evolucions de la societat.

L'ús de la bicicleta segons els baròmetre està estancat i això no concorda amb el que veiem al carrer ni amb altres enquestes i comptatges. El motiu? Suposo que una població molt limitada de l'enquesta on els nous ciclistes estan poc representats.

En general, la dada que no ha variat massa des de 2006 és que casi un 90% de la població sap anar en bici i que almenys un 40% l'agafa amb alguna freqüència. De fet, pràcticament un 5% la usen gairebé a diari i si preguntem si la van usar ahir, més del 4% diuen que sí.


Algunes dades més que vull destacar:
  • Pel que fa al tipus de bicicleta, la mítica BTT tendeix lleugerament a la baixa (tot i que es manté en el 72%), mentre que la bici urbana tendeix a pujar amb els anys. La bicicleta de carretera no retrocedeix i sembla que també s'incrementa una mica.
  • El patinet elèctric pràcticament es duplica en l'últim any (es va incorporar a l'enquesta el 2018) i el percentatge d'enquestats que el tenen passar de l'1,3 al 2%.
  • L'ús quotidià de la bici augmenta sensiblement i l'ús estrictament esportiu també. En canvi, el passeig, el lleure i el turisme s'estanquen tot i ser l'ús més habitual.
  • Per primer cop es pregunta pel comportament dels ciclistes en cas de pluja. El 7% dels ciclistes diuen que usen la bicicleta tot i que plogui. Els ciclistes urbans són els que menys els hi afecta.
  • La bicicleta continua treien usuaris al transport públic, però ara ho fa menys i en canvi s'incrementen els usuaris que venen de la moto i el cotxe.
  • La bicicleta es relaciona sobretot amb salut, però guanya pes la relació amb el medi ambient i amb la mobilitat i perd pes la relació amb el lleure.
  • La percepció dels beneficis de la bicicleta a la ciutat (econòmica, ràpida, saludable, còmode i segura) en general van a la baixa.
  • En canvi, hi ha molta unanimitat (i creix) en que cal reservar espais per a la bicicleta al transport públic i també pel que fa a aparcaments segurs en estacions.
  • Els enquestats veuen bé que les institucions i els municipis fomentin l'ús de la bicicleta.

Més informació: