2.12.21

El desastre de l'ordenança de circulació de Mollet del Vallès i la seva aplicació

Recentment, m'ha arribat que la policia local de Mollet del Vallès està multant als ciclistes que circulen per carrers de plataforma única amb la senyalització vertical S-28 de carrer residencial. Evidentment, això no té cap sentit i és una multa que s'hauria de recórrer fàcilment, però el problema ve de l'ordenança local de circulació.

L'ordenança, aprovada inicialment el febrer de 2020 just abans de la pandèmia, no ha tingut cap al·legació i de motius per al·legar canvis n'hi havia uns quants.

El primer problema és que l'ordenança (en el seu article 17) canvia el sentit de carrer residencial (cosa que no pot fer perquè és una llei de rang superior) i diu que els carrers de plataforma única amb la senyal S-28 són zones de vianants i que les bicicletes no hi poden circular. De fet, el redactat és prou ambigu com per interpretar-se així, però també es podria interpretar com que les bicicletes no poden anar per zones de vianants, però que els carrers amb la senyalització de carrer residencials no són zones de vianants si no tenen la senyalització addicional adequada que no és pas aquesta.

Aquest és un petit extracte de l'inici de l'article 17, després posa un munt d'excepcions per permetre la circulació de certs vehicles en certes situacions:

Article 17 Zones de vianants

El municipi pot establir zones de vianants. Es tracta d’espais destinats especialment a l’estada i circulació de vianants. Generalment amb un disseny de plataforma única i senyalitzat amb el senyal vertical S-28 a l'entrada i S-29 a la sortida. En les entrades es podrà instal·lar elements de control d’accés que permetin impedir o restringir els accessos de vehicles i controlar telemàticament als vehicles que no respectin la prohibició.

Està prohibida la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i bicicletes per les zones de vianants. Tant sols s’autoritza la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal tipus O (sense motor), i en el cas de les bicicletes només es permet la circulació d’aquelles conduïdes per menors de 12 anys, i major familiar, tutor o responsable com a acompanyants.

El segon problema és l'extensió de l'obligació de l'ús del casc a tots els ciclistes. No vull tornar a entrar en aquest debat. Però l'Ajuntament de Mollet ha fet estudis o té una accidentalitat diferent de la resta de municipis de Catalunya que fa que hi hagi més risc de lesió cranioencefàlica anant en bicicleta que en cotxe?

Hi ha bastants més problemes i errors:

  • Reitera moltes prohibicions que venen de lleis de rang superior i que per tant no cal que repeteixi, perquè a més en alguns casos comet errors com dir que és recomanable portar timbre quan realment és una obligació.
  • Afegeix moltes restriccions i regulacions a l'ús de la bici que són innecessàries:
    • Com el fet de prohibir treure les dues mans del manillar, però ho fa per a la resta de vehicles? És que tècnicament es pot multar a un ciclista parat que no tingui les mans al manillar!
    • Els ciclistes han de senyalitzar les aturades, com?!? I els girs, sempre?
  • Estableix velocitats de circulació per a les bicicletes quan aquestes no acostumen a portar velocímetre i limita el màxim a 30 km/h, però em pregunto si Mollet té encara carrers amb senyalització vertical amb velocitats superiors? 
  • L'ordenança permet una o més d'una cadireta per al transport de menors de 7 anys, però només per a bicicletes que siguin d'una sola plaça, per què?
  • Si no hi ha aparcaments de bicicleta, prohibeix lligar les bicis a tot el mobiliari urbà.

En definitiva, l'ordenança de Mollet és anti-bici perquè limita molt l'ús de la bicicleta i de forma genèrica (cosa que podria fer puntualment amb senyalització en el llocs pertinents) i perquè decideix fer obligatori l'ús del casc en contra del criteri de la resta de municipis i de tots els països europeus.