27.6.23

Les conversions en zones de vianants fan augmentar els beneficis del petit comerç

Carrer pacificat d'un casc antic amb gent caminant
Un nou estudi ens diu altre cop que la pacificació d'entorns urbans afavoreix el comerç local del lloc on es produeix aquesta conversió. La novetat és que l'estudi està fet a l'estat espanyol (publicat el gener de 2022) i utilitza una metodologia que sembla força fiable. Comencem per les conclusions i després parlem de la
metodologia.

Quines conclusions treu?

  • Els comerços de zones pacificades tenen volums de vendes més alts que els comerços de zones amb trànsit de vehicles.
  • Un factor clau és la densitat de comerços de la zona on es realitza l'actuació.
  • No hi ha diferència si la conversió es fa al centre d'una ciutat o una en zona més perifèrica.
  • Bars i restaurants són els comerços més beneficiats.
  • L'estudi suggereix que la gent prefereix zones pacificades per al consum local.

Com s'ha fet?

S'han analitzat 14 ciutats espanyoles usant dades d'OpenStreetMap i dividint les ciutats en quadrícules de 128 m2 on s'ha analitzat les conversions en zones de vianants entre l'1 de novembre de 2010 i el 21 de desembre de 2012. Aquestes dades s'han combinat amb les dades econòmiques que ha facilitat el BBVA.


Més informació:

Street pedestrianization in urban districts: Economic impacts in Spanish cities