2.3.16

L'ordenança de circulació de Puigcerdà

Puigcerdà ha aprovat una nova ordenança de circulació que està en fase d'exposició pública. El seu article 42 referent a la bicicleta m'ha fet posar la pell de gallina. Com pot una ordenança urbana fer encara circular els ciclistes per la dreta de la calçada o fins i tot pel voral (si el carrer en tingués)?

Si algú s'anima a fer-hi al·legacions, ho pot fer fins el dia 24 de març.

Fent una lectura ràpida he vist:
Puigcerdà, Campanar de Santa Maria
Foto de Pere López CC-By-SA 3.0
  • No permet als ciclistes circular pel centre del carril, els fa circular enganxats a la vorera o pel voral si n'hi ha.
  • Obliga a utilitzar el carril bici sempre que hi sigui, tot i que pel nostre itinerari ens sigui més pràctic no usar-lo.
  • Replica el text estúpid del codi de circulació pel que fa a l'ús de remolcs en bicicletes i prohibeix el transport de persones i per tant el d'infants. Per què vols un remolc si només hi pots posar 5-7 kg?
  • Els vianants no poden travessar les places si no hi ha pas de vianants. La meva experiència és que a les ciutats hi falten molts passos de vianants!
Més informació:

Vegeu també