26.2.16

Millores al carril bici de la Diagonal i consolidació del córrer en aquesta avinguda

De març a maig de 2016, s'executen unes obres de millora del carril bici de la Diagonal entre Francesc Macià i la Zona Universitària que s'aniran desenvolupant progressivament des de la plaça de Francesc Macià.

El tram que actualment ja té carril bici (Francesc Macià - Palau Reial) és on s'executaran les reformes més importants. Què bàsicament són:
  • Introducció d'un carril de "running"
  • Millora de totes les cruïlles per tenir passos de vianants i bicicletes ben diferenciats i accessibles (vegeu fotografia).
  • Millora del paviment
  • Senyalització horitzontal i vertical nova i eliminació d'obstacles diversos.
Restructuració del carril bici i introducció del carril running

De moment, només sabem que el carril bici i el carril running estaran segregats, seran bidireccionals i entre tots dos faran 4,80 metres d'amplada. A partir d'això, entenc que es reestructurarà l'espai actual del carril bici i que s'hi encabirà un carril per córrer perdent amplada del carril bici actual que té una amplada generosa pels estàndards de Barcelona.

Esperaré a tenir més informació de les amplades i el perfil d'aquests carrils. El carril bici bidireccional serà el tronc central i els runners aniran pels costats? Quines amplades i segregacions hi hauran? I els corredors que no vagin sols per on aniran? Aniran en fila índia o en paral·lel?

Convivència de Palau Reial al parc de Cervantes

El tram entre el Parc de Cervantes i Palau Reial continuarà sent zona de convivència i entenc que les actuacions seran menors perquè ja hi hagut actuacions de millora del paviment ens els últims anys. Sí que cal tenir en compte, que la futura connexió amb Esplugues pot fer augmentar considerablement el pas de ciclistes en aquest tram que potser ara té menys trànsit.

Conclusions

La reforma de les cruïlles i la millora del paviment era urgent i necessària, però les reformes parcials tenen el problema de que no pots redistribuir l'espai com voldries. El carril bici actual és generós en amplada i el que acabi sortint d'aquesta reforma pot ser suficient, però no sé si el carril per córrer solucionarà els conflictes dels corredors amb la resta d'usuaris. Caminar, córrer o pedalar en parella i en paral·lel serien usos que estarien bé de tenir en aquesta avinguda, però amb la reforma parcial ens haurem de conformar en avançar bicicletes quan no vingui ningú en sentit contrari i anar en fila índia, resumint, de conflictes, n'hi haurà!

D'altra banda, suposo que no hi ha més remei que acceptar la realitat que la gent s'entesta a fer esport corrent o en bici per una avinguda altament contaminada, especialment en aquest tram. Suposo que és per la comoditat de poder recórrer un tram relativament llarg i amb menys obstacles que altres itineraris urbans. Esperem que la connexió de tramvies ajudi a disminuir el trànsit també d'aquest tram, però no hi tinc masses esperances. La meva recomanació és buscar rutes alternatives sempre que sigui possible.

Més informació a BCN.cat