18.7.16

Dades de la mobiltat a Barcelona del 2015

Un any més, l'Ajuntament de Barcelona publica les dades de mobilitat referent a l'any anterior, el 2015. I un any més, les comentaré fixant-me en la bicicleta.

La bicicleta torna a ser el mitjà de transport que més augmenta durant el 2015, un 6,29%. Ara es realitzen uns 10.000 viatges més que l'any anterior, però en aquest període han augmentat els desplaçaments i per tant l'augment en la quota modal és d'una dècima. Ara la bici representa l'1,8% de tots els desplaçaments, un 2,5% si només tinguéssim en compte els desplaçaments interns.

La tendència amb el Bicing es manté i baixen un 15% el nombre de desplaçaments. És a dir, la bicicleta privada augmenta i la bicicleta pública continua baixant i per les dades, podríem concloure fàcilment que ens els últims anys molts usuaris del Bicing s'han passat a la bici privada.

Un altre aspecte que sempre m'agrada repassar és l'accidentalitat. Hi ha un augment d'1,3% en els accidents, però com que els desplaçaments en bici han augmentat un 6,29%, la taxa d'accidents es redueix un any més, també hi ha una reducció de la taxa respecte l'any 2012 que acaba de confirmar la teoria que ens diu que a més bicicletes, menys accidents o el que en món anglosaxó en diuen safety in numbers. Si us heu perdut, només dir-vos que amb 10.000 nous viatges en bicicleta al dia, només hi han hagut 9 accidents més en bicicleta a l'any.
Altres aspectes que cal destacar de les dades són:
  • Tot i l'augment de la bici, no n'hi ha prou per complir i arribar als objectius del 2018.
  • L'augment del transport privat motoritzat és preocupant. Només s'ha reduït durant un parell d'anys i ara torna a estar al nivell de 2012.
  • La qualitat de l'aire continua sent preocupant.
  • Els desplaçaments a peu ha augmentat molt després d'haver disminuït durant dos anys.
Valoració

L'augment de la bici es veu eclipsat per l'augment del transport privat motoritzat, almenys pel que fa a la quota modal de la bici, una dada molt significativa que s'usa per comparar la bici entre ciutats d'arreu del món. També crec que el soroll mediàtic sobre la bici desvirtuarà dues dades importants: la bici és el mitjà que més creix i la taxa d'accidentalitat torna a baixar.

Veient l'alarmant augment del transport privat motoritzat, cal accelerar la construcció de noves infraestructures ciclistes per afavorir una creixement més important de la bici per complir amb el pla de mobilitat el 2018 i en definitiva per disminuir la contaminació que continua sense control.

El tramvia per la Diagonal pot ser una eina més per treure cotxes d'una de les principals artèries de la ciutat i les esperades super-illes de l'Eixample han de ser una eina per millorar la qualitat de l'aire d'un dels punts negres de la ciutat.

Més informació:

Vegeu també