30.3.06

Aprovat el Pla Director de la Bicicleta de l'Hospitalet

Us en parlava fa uns dies i ahir 29 de març es va aprovar per unanimitat en el ple municipal.

El Pla Director de la Bicicleta de l'Hospitalet és un document que marca les línies generals de les polítiques que es realitzaran en els pròxims anys a l'Hospitalet referents a la mobilitat en bicicleta.
La principal actuació i la que es defineix amb més concreció és la creació d'una xarxa bàsica de carrils-bici que permeti la interconnexió dels principals punts d'interès de la ciutat i la connexió amb les xarxes supramunicipals. La construcció d'aquesta xarxa segueix un criteris que s'estableixen en el pla, així i com diverses fases d'execució.
Altres actuacions importants previstes en el Pla Director és la instal·lació d'aparcaments per a bicicletes, la realització de campanyes de sensibilització o la creació de la figura del "Coordinador de la bicicleta" que vetllarà per la transversalitat de les polítiques de mobilitat en bicicleta.
El pla també realitza moltes propostes interessants però no en concreta detalls ni dates d'execució, tampoc hi ha data de finalització de la tercera fase de la xarxa de carrils bici que comença el 2012 i que ha de construir els últims 19 km de la xarxa.

Recopilació d'enllaços: