30.3.06

Jornada "Pla Director de Mobilitat de la RMB"

"D'acord amb el que estableix la Llei 9/2003, de la mobilitat, l'Autoritat del Transport Metropolità ha iniciat el procés d'elaboració del Pla Director de Mobilitat (PDM) de la Regió Metropolitana de Barcelona. El programa de participació ciutadana pretén garantir i fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i de participació de la ciutadania i entitats interessades a participar en l'elaboració d'aquest nou instrument de planificació de la mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona."
Més informació