22.2.07

Aprovat un pla de mobilitat a Sant Boi de Llobregat

Llegeixo a Sostenible i després a la Web de l'Ajuntament de Sant Boi l'aprovació d'un pla de mobilitat que inclou entre d'altres una xarxa de carrils bici.
Com la majoria de plans d'aquestes característiques es defineixen diversos tipus de carrers, en aquest cas s'ha classificat en bàsics, secundaris, veïnals, de coexistència (o de plataforma única) i per a vianants. La intenció és dirigir el trànsit pels carrers bàsics i secundaris i es limita la velocitat segons el tipus de carrer.
La notícia explica que es faran dos aparcaments, però no explica res del traçat ni la longitud de la xarxa ciclista.

Cap comentari:

Vegeu també