25.2.07

Ressalts pensats per a ciclistes

A través d'un apunt del bloc d'en Marc Belzunces he trobat un sistema de ressalts per a disminuir la velocitat dels cotxes que tenen un espai de pas per a les bicicletes: The “Speed Lump.” Not a Typo. It’s Inexpensive Traffic Calming.

A les zones 30, però també en molts altres llocs s'utilitzen ressalts per obligar als cotxes a disminuir la velocitat, molts d'ells són també molt incòmodes pels ciclistes que ja circulen a la velocitat que toca. Del gran assortit de sistemes que podrem trobar al nostre país potser els més "còmodes" pels ciclistes són els passos de vianants elevats, però bé això és la meva opinió...

Cap comentari:

Vegeu també