16.2.07

La contaminació redueix l'esperança de vida

Ja ho he comentat algunes vegades, els estudis cada cop són més nombrosos.
El Punt 15/2/2007

Cap comentari:

Vegeu també