5.3.07

30 minuts sobre mobilitat

Ahir van fer una 30 minuts sobre mobilitat i tal i com comenta en Marc Belzunces no van fer esment a la bicicleta. Tot i que el documental anava clarament encarat als problemes del trànsit, calia esmentar que la bicicleta és part de la solució, també per a la mobilitat de l'àrea metropolitana i no solament per a la mobilitat dins les ciutats, la clau està en la intermodalitat, en combinar la bicicleta amb el transport públic, ja sigui transportant la bicicleta o aparcant-la a les estacions.
En canvi si que es va parlava del transport públic i si era necessari el quart cinturó.

Cap comentari:

Vegeu també