11.3.07

L'ocupació il·legal del carril bici de la Meridiana

Al diari AVUI 9/3/2007 parlen de l'ocupació del carril bici de la Meridiana arran de les denúncies que en Marc Belzunces n'ha fet reiteradament, l'última ha estat per carta a aquest diari que s'ha posat en contacte amb ell.

Cap comentari:

Vegeu també