28.3.07

La contaminació va en augment a l'àrea metropolitana

A l'àrea metropolitana de Barcelona cada any se superen més vegades els límits de contaminació. Les normes europees fixen un límit de 50 microgr/m3 de partícules en suspensió i com a màxim es pot sobrepassar aquest límit 35 vegades a l'any. Vegeu-ne el detall per poblacions a la notícia que publica La Vanguardia del 27/3/2007.

A El Periódico (27/3/2007) se'n parla a l'editorial i també en una notícia. A l'editorial es comenta el límit de 80 Km/h, però no s'hi mostra ni a favor ni en contra. De fet, va ser el Departament de Medi Ambient qui ho va proposar i va ser desestimat pel conseller Nadal i va rebre les opinions contràries del RACC entre d'altres.

També hi ha una notícia a El Punt del 28/3/2007 que parla de contaminació (també acústica) causada per la mobilitat.

Cap comentari:

Vegeu també