4.2.10

La policia de barri a Vilafranca del Penedès estrena la bicicleta com a mitjà de transport

Una nova policia local s'afegeix a patrullar amb bicicleta, en aquest cas la policia de barri de Vilafranca del Penedès. Com en altres casos que he comentat fa poc, gràcies a un programa de cessió de bicicletes de la Diputació de Barcelona:

Segons el consistori, aquest nou mitjà de transport té diversos avantatges per al servei de policia:

  1. Dota de major mobilitat els agents.
  2. Ofereix una imatge més propera.
  3. És exemplar en el foment de l'ús d'un transport sostenible i ecològic.
  4. És una manifestació de respecte i compromís amb el medi ambient.
  5. Redueix la despesa econòmica derivada de l'ús dels vehicles a motor.

Les funcions que desenvoluparan els agents que tinguin assignades les bicicletes, són les següents:

  1. Patrulla preventiva (especial incidència a la zona esportiva i al Centre).
  2. Vigilància específica d'espais verds (parcs i jardins).
  3. Correcció d'accions incíviques i d'infraccions a les ordenances.
  4. Relació amb les entitats (associacions de veïns, comerciants...).
  5. Participació activa en esdeveniments esportius.
SOSTENIBLE 4/2/2010/a>