27.1.12

Solucions pels carrils bici de Diputació i Consell de Cent

Ara que han passat un dies de l'atropellament mortal d'una ciclista a Barcelona i que se n'han sentit de tots colors, jo també vull fer la meva aportació al disseny dels carrils bici de Diputació i Consell de Cent amb l'esperança de que el regidor de Mobilitat m'escolti ara que ha anunciat que ha encarregat una auditoria a gent que va en bici... (ho explicava en aquesta Tertúlia a Els Matins de TV3).

Aquí van 8 possibles solucions o millores que ens alguns casos es complementen entre elles:

1. Zona d'aturada avançada per a bicicletes
Consistiria en crear una zona per a bicicletes entre la línia d'aturada de cotxes i els pas de vianants que permeti donar espai a les bicicletes, que aquestes surtin en una posició avançada i evitar que la cua de bicis al carril bici impedeixi una sortida avançada de totes les bicis.
Normalment, aquesta solució s'usa per permetre el gir a l'esquerre, però aquí permetria la sortida en paral·lel de diversos ciclistes que en uns metres haurien de tornar situar-se al carril bici.

2. Semàfor amb verd avançat per a bicicletes
Consistiria en tenir un semàfor per a bicicletes que es posés verd uns segons abans que el de cotxes. Això permetria que les bicicletes agafessin un cert avantatge i es reduiria el risc de col·lisió per gir a la dreta dels vehicles a motor. Combinat amb la zona d'aturada avançada, permet que el temps sigui menor perquè els ciclistes ja estan a la línia de sortida.

3. Regular l'ona verda del semàfor
Una bona regulació de l'ona verda semafòrica combinada amb les dues mesures anterior, permetria als ciclistes arribar al següent semàfor amb temps de girar a l'esquerra per la zona d'aturada avançada, continuar recte agafant el verd avançat o si és el cas girar a la dreta amb el verd avançat sense cotxes que girin encara.

4. Cicles de semàfor independents per les bicicletes
Donen la màxima seguretat al ciclista, però fan anar més lents a tots els usuaris. Pot ser una solució per alguna cruïlla especialment conflictiva.

5. Prohibir el gir a la dreta per a certs vehicles
En algunes cruïlles, es pot prohibir el gir a la dreta per a cotxes o vehicles de certa envergadura. El gir a la dreta es faria fent un gir a l'esquerra a la següent cruïlla i per tant fent una volta a l'illa de l'eixample corresponent.

6. Fer passar el carril bici pel costat del pas de vianants
A mi no m'agrada perquè es fa donar molta volta al ciclistes, és a dir, es penalitza el vehicle més dèbil i el que hauria de tenir prioritat. Tampoc acaba de solucionar la perillositat si ciclistes i vehicles a motor giren a la vegada.

7. Segregar físicament el carril bici
És una mesura complementària que dóna seguretat als ciclistes.

8. Augmentar l'amplada del carril bici
Cada cop es fa més evident que l'amplada dels carrils bici és justa i no permet els necessaris avançaments entre ciclistes que acostumen a tenir velocitats molt diferents.

1 comentari:

Jordi ha dit...

La solució 1, la 3 i la 8 m'agraden (sobretot perquè permet avançar els "ciclistes de passeig", jo no sóc un kamikaze, però a vegades tinc pressa :p), les altres no gaire.

Els semàfors específics per a bicis són una murga, i sovint no es veuen de lluny. Més d'una vegada m'ha passat que accelero per passar el semàfor de Tarradellas a l'altura de la Model, i quan arribo el de cotxes està verd però el de bicis està vermell.

També està bé aquell vídeo que vas penjar l'altre dia amb unes mini-rotondes als xamfrans en els girs a la dreta.