27.2.13

Analitzant la via verda a Sant Feliu de Guíxols

He aprofitat la meva recent estada a Sant Feliu de Guíxols per recórrer alguns carrils bici del poble, especialment, els del final de la via verda que són els que podeu veure a les fotos i que analitzo a continuació.

Un primer element de reflexió és: això és un carril bici urbà o una via verda? Si és un carril bici, caldrà tenir una zona paral·lela perquè hi vagin els vianants i si en canvi considerem que continua sent un carril tipus camí verd, llavors potser cal usar les voreres per complementar l'amplada?
Dit això, el que he vist és que com a carrils bici hi ha forces problemes d'amplada i de distàncies de seguretat als laterals dels carrils (fotos 2 i 3). No es compleixen els mínims recomanables. A nivell de vianants, les voreres paral·leles al carril bici a vegades són inexistents o massa estretes.

Un altre tema que crec que caldria canviar (i que també passa molt en la via verda i no solament als carrils bici de Sant Feliu de Guíxols) és la senyalització horitzontal de cedir el pas pels ciclistes (vegeu la primera o l'última foto). Posar un "cediu el pas" al carril bici té implicacions importants:
  1. La prioritat és pels vehicles que circulen per la calçada, els de motor, per tant no podem parlar de mobilitat sostenible si es prioritzen els vehicles de motor per sobre de les bicicletes en un centre urbà.
  2. La segona implicació és legal. En cas de col·lisió, la bicicleta serà d'entrada la culpable del sinistre.
En definitiva, amb els cediu el pas en els carrils bici penalitzem el vehicle més sostenible i culpabilitzen el dèbil.







En general, sembla que en la majoria de casos, fent una reordenació de l'espai urbà i eliminant aparcament s'aconseguiria tenir amplada per tenir carrils bici en condicions. Això però, val més diners que la pintura sola.

Pel tram estret del carrer Gravina de la segona foto, s'hauria d'intentar reduir o restringir el trànsit i fer que les bicis de baixada circulin amb els cotxes, així aconseguiríem més amplada per les voreres i les bicicletes en sentit ascendent.