2.9.13

Camins, pistes i carreteres amb la vegetació crescuda

Les pluges i les nevades d'aquest hivern i primavera han propiciat una crescuda de la vegetació de camins, pistes i carreteres, en especial als Pirineus.  A la vegada, la falta de recursos de l'administració han deixat moltes carreteres locals sense el manteniment que els hi correspondria.
Moltes carreteres locals (algunes antigues pistes de terra) ja estretes de per sí, ara encara ho són més amb el conseqüent perill afegit de falta d'espai i manca de visibilitat per tots els usuaris de la via. Un altre problema que he observat són els despreniments que s'han menjat a molts llocs la calçada i on en molts casos encara no s'ha actuat (només s'ha senyalitzat per exemple).

El mateix passa en pistes o senders locals on el manteniment el porten Ajuntaments o entitats locals de forma voluntària. Arbres caiguts, branques baixes, herba alta, ortigues i altres plantes punxegudes poden fer impracticables per la bici algunes pistes i senders. No és una situació nova, però el que sí que és nou és la manca de recursos. A la pràctica i a la llarga, això pot tenir conseqüències en el turisme.