10.5.16

Topades entre cotxes i bicicletes en carrers de prioritat invertida

Sembla que hi ha dubtes sobre les prioritats en carrers de prioritat invertida. Un carrer de prioritat invertida és aquell que té la calçada i la vorera al mateix nivell, la velocitat està limitada a un màxim de 20 km/h i normalment té la senyalització de "carrer residencial" (S-28). La senyalització de carrer residencial dóna la prioritat als vianants i permet jugar a la calçada, entre d'altres aspectes.
La part legal més interessant ve de l'Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles de Barcelona que en el seu article 10è dedicat a la bicicleta té aquests subpunts:
1. L'Alcaldia pot establir zones de prioritat invertida on les condicions de circulació de vehicles queden restringides a favor de la circulació de vianants. En aquestes zones, les bicicletes, els patins i els patinets gaudeixen de prioritat sobre la resta de vehicles, però no sobre els vianants. 
2.3.- Les bicicletes poden circular en ambdós sentits de la marxa als carrers de vianants, carrers residencials de velocitat màxima de 20 km/h i quan tingui plataforma única, excepte senyalització específica que ho prohibeixi.
S'entén per via urbana de plataforma única aquella que presenta un sol nivell arquitectònic o de rasant en el paviment entre la calçada i la vorera, malgrat els materials que integrin aquestes parts de la via presentin diferències.

Vist tot això, crec que queda clar que s'ha d'entendre que en aquests carrers les bicicletes tenen prioritat davant dels cotxes i els vianants davant de les bicicletes. És a dir, qualsevol topada entre cotxes i bicicletes és equiparable a un atropellament d'un vianant. Tant és si la bicicleta s'incorpora al carrer per l'esquerra o per la dreta o si circula en sentit contrari al sentit de circulació del cotxes, en tots els casos té prioritat.

En la primera foto, si som un cotxe, haurem de preveure que en qualsevol moment per l'esquerra o per la dreta pot aparèixer un vianant o bicicleta i pot venir d'un carrer o passeig lateral o de qualsevol edifici o espai públic o privat proper.

A vegades, la senyalització vertical es posa per emfatitzar prioritats, però també hi ha casos en que pots causar confusions. En el cas que es veu en aquest vídeo, sense la senyal d'stop els cotxes haurien de cedir el pas únicament a vianants i bicicletes, però com que la gent ho desconeix, es senyalitza amb un stop i han de cedir el pas a tothom:
I en aquest apunt només parlo d'aquests carrers, però passa el mateix (la bici té prioritat) en els "carrers bici" (zones 30) i en els carrils bici!