9.5.16

3 iniciatives ciutadanes relacionades amb la bici a Barcelona

Millor accés a la Zona Franca en bici

Dimarts 10 de maig, hi ha una proposta per anar en bici de forma
conjunta a les 7:30 del matí.

Save our bikes!

Aquest grup d'estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) demanen aparcaments segurs. Si voleu subscriure la seva petició.

Més informació:  http://www.saveourbikes.org/

Aparcament segur al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Hi ha una altra petició per demanar aparcaments segurs de bicicletes al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).