22.11.10

La bicicleta als programes electorals

A Sostenible 21/11/2001 fan un repàs dels programes electorals del partits amb representació parlamentària pel que fa al medi ambient i jo aprofitant el enllaços als programes electorals he cercat les polítiques referents a la bicicleta.

Senzillament he cercat la paraula bicicleta per trobar propostes referents a la bicicleta i he copiat i enganxat el que he trobat. En alguns casos, no he copiat tot el contingut o estava barrejat o sigui que millor que accediu vosaltres mateixos al contingut original per veure la informació completa; el que sí que teniu són els número de pàgina.

CIU No apareix cap referència a la bicicleta

PSC
Pàg.11
Consolidarem l’oferta actual de mobilitat urbana en bicicleta allà on sigui possible, iniciarem sistemes per afavorir els desplaçaments interurbans.
Pàg. 63
[...]Fomentarem l’ús de vehicles no contaminants, en especial els elèctrics, i facilitarem l’ús de la bicicleta així com la seva adequada convivència amb vehicles i vianants.
Pàg. 87
Impulsarem la transformació progressiva de les nostres ciutats amb punts de recàrrega de vehicles elèctrics amb col·laboració del sector públic i privat. Impulsarem, així mateix polítiques d’incentivació de la compra de bicicletes elèctriques.
[...]
Continuarem promovent l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport més sostenible de mobilitat urbana i interurbana, ampliant les infraestructures necessàries, en el marc del desenvolupament del Pla Estratègic de la Bicicleta.

ERC

Pàg. 130
b.6. Millorar la intermodalitat, especialment amb la bicicleta, per tal d’ampliar el radi d’abast del transport col·lectiu des de les estacions existents i facilitar l’accés en bicicleta fomentant la
intermodalitat.
c. Impacte paisatgístic. Entendrem i projectarem l’assentament de qualsevol xarxa de transport
com una traça paisatgística de primer ordre i, per tant, amb dotació econòmica per consolidar-
la com a tal. Així, es preveu incorporar la creació de noves vies, variants, desdoblaments o millores de xarxes viàries locals, d’espais segregats amb valor paisatgístic, que configurin itineraris alternatius per a bicicletes o caminants.

6. Nous espais i possibilitats per a la bicicleta
Cal implementar les mesures incorporades en el Pla estratègic de la bicicleta per tal de promoure de forma decidida l’ús de la bicicleta com a mitjà de mobilitat eficient, tant en els àmbits de la mobilitat quotidiana com en l’esport i el lleure. Prioritzarem l’implementació de les mesures següents:
a. Promourem figures de coordinació de la Xarxa de Vies Verdes actuals.
b. Habilitarem trams de les vies de serveis, paral·leles a trams d’autovia, arreu.
c.Facilitarem la interacció amb el ferrocarril per fer possible el transport de bicicletes en els trens.
d. Executarem passarel·les per a bicicleta i vianants en ponts i trams urbans i periurbans de vies
d’alta densitat.
e. Elaborarem plans locals i regionals de carrils bici en infraestructures existents.
f. Inclourem carrils bici en noves infraestructures viàries o ferroviàries en determinats trams.
g. Promourem espais per a l’aparcament de bicicletes dins dels edificis d’habitatges.


PP

Pàg. 128
A més, establirem mesures per reduir la dependència del cotxe privat, com la targeta ecològica. Una targeta de punts amb descompte en l’impost sobre gasolina amb un límit màxim que podrà ser venuda o intercanviada amb altres si l’usuari decideix fer un ús del transport públic, de la bicicleta o anar a peu.

ICV
Pàg. 59
144. Fomentar les bicicletes públiques, i el carsharing.
Pàg. 60
[...]Un model que prioritzi el transport públic, l’ús racional del cotxe (donant facilitats a la circulació en àrees congestionades als vehicles amb dos o més ocupants i la promoció del carpooling i el carsharing) i que, alhora, promogui els desplaçaments a peu i amb bicicleta[...]
154. Fer que les empreses puguin desgravar la subvenció dels abonaments de transport públic per a treballadors i treballadores i dels que van a peu, en bicicleta o en cotxe compartit.
Pàg. 70-71
ICV-EUiA defensa el dret de tothom a anar en bicicleta amb seguretat i a gaudir dels trajectes[...]
181. Impulsar l’execució del Pla Estratègic de la Bicicleta de Catalunya i la creació dels 1.200km de carril-bici a un ritme de 100km anuals, avançant així el seu termini d’execució en 8 anys.
182. Realitzar Plans directors de la bicicleta. Especialment, crear xarxes regionals, interurbanes, urbanes i sistemes de bicicleta pública a les ciutats i àrees metropolitanes.
183. Prioritzar l’execució de carrils-bici que ampliïn la xarxa de vies verdes i la interconnexió de les xarxes urbanes, i vetllar per tal que totes les noves infraestructures viàries s’adaptin a l’ús de la bicicleta.
184. Facilitar que la bicicleta pugui ser transportada amb qualsevol mitjà ferroviari de llarg i mitjà recorregut en l’àmbit català.
Pàg. 385
1267. Facilitar l’ús combinat de la bicicleta i el transport públic. Promoure i fomentar la interconnexió entre centres urbans propers mitjançant carrils bici, i apostant per la instal·lació de punts de lloguer de bicicletes.

C's

Pàg. 16
Facilitarem la mobilitat en bicicleta a tots els nuclis urbans, garantint una major seguretat del ciclista i un total respecte de les normes de circulació per part seva.

Programes electorals:
Convergència i Unió (CiU), el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), el Partit Popular (PP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C's).

5 comentaris:

Jaume ha dit...

Molt útil. Enhorabona

Bici-Vici ha dit...

Gràcies. He cercat el programes de 3 partits més extraparlamentaris (Reagrupament, Solidaritat Catalana i Plataforma per Catalunya) i cap d'ells fa cap referència a la bicicleta.

Nuresma ha dit...

Gràcies per la informació, és realment útil!

Anònim ha dit...

Gracies per la feina

David

Anònim ha dit...

Molt revelador que CiU no en faci cap esment i que C's exigeixi que els ciclistes "cumplim les normes de circulació", essent aquesta la seva única proposta. No ho és també que ICV sigui qui més protagonisme doni a la bicicleta?

Vegeu també