9.9.11

Els cotxes deixen menys distància quan hi ha carril bici

Fa temps en un apunt sobre el tema del casc us vaig enllaçar un estudi anglès que afirmava que els cotxes deixen menys distància de seguretat quan el ciclista porta casc. Ara hi ha un nou estudi que diu que els cotxes deixen menys distància de seguretat quan hi ha un carril bici (s'entén que es refereix a un carril bici sense segregació com podrien ser els de Diputació i Consell de Cent).

Ambdós estudis conclouen que els conductors són més curosos i deixen més distància amb els ciclistes que semblen fràgils (els que no porten casc, quan no hi ha carril bici, quan el ciclista sembla novell o va a poc a poc). En canvi, el fet de portar casc o que hi hagi una línia pintada al terra sembla que fa abaixar la guàrdia al conductor o pensar que el ciclista ja té el seu espai.

De fet, hi ha una tècnica de conducció avançada de bicis a la ciutat que consisteix en fer una mica d'esses per tal de captar l'atenció dels cotxes i que aquests frenin i deixin més distància.

Al cercar fotos per il·lustrar aquest apunt he trobat aquest parell de fotos que vaig fer prop del baixador de Vallvidrera i que estan preses amb uns segons de diferència. En la primera foto el ciclista va per un voral casi inexistent (error!) i en la segona foto el ciclista circula ja dins del carril de la dreta. Si us hi fixeu, el segon cotxe sembla que deixa més distància i confirmaria la teoria.

Vegeu també