17.7.06

Ocupació del carril bici de Meridiana en vídeo

En una nova entrada del bloc Des de l'Holocè estant podeu trobar un petit vídeo de l'ocupació del carril bici de la Meridiana per part de diverses furgonetes que a més a més són reincidents.

El carrils bicis mal connectats o tallats per vehicles mal aparcats posen en perill els ciclistes i fan que molts cops sigui més pràctic fer tot un tram per la calçada o la vorera.

Al BiciWiki hi ha un apartat amb un recull de fotos de Carrils bici no respectats.