28.9.07

Apunts sobre mobilitat a les ciutats

Escoltant ahir una xerrada de l'expert en mobilitat Ole Thorson vaig pendre alguns apunts de coses a tenir en compte en la planificació de la mobilitat urbana:
  • Importància de les externalitats. Posava l'exemple de posar passos de vianants massa lluny de les cruïlles, els vianants no faran un trajecte en forma d'U, travessaran recte. Cal ser realista. Amb la bicicleta passen coses semblants hi ha carrils bici que no s'utilitzen per un mal disseny.
  • Volum de trànsit ambiental. Tot i que hi ha fórmules que permeten calcular la capacitat d'un carrer, cal tenir en compte que la capacitat ambiental és menor, la contaminació ambiental i la contaminació acústica s'han de tenir en compte.
  • Capacitat de les voreres (amplada). Cal estudiar el volum de trànsit, però també el volum de vianants.
  • 50% dels desplaçaments interns a les ciutat en dies laborables es fan a peu. Segons les últimes enquestes de mobilitat.
  • Les voreres han de tenir sempre almenys 3 metres.
  • Els carrers de menys de 9 metres entre façanes han de tenir un paviment únic.
  • El transport públic ha de tenir un bon accés a peu per facilitar-ne l'ús. Tothom que l'utilitza ho fa accedint-hi a peu.
  • Hi ha d'haver 2 límits de velocitat, un de 50 Km/h per la xarxa bàsica de carrers i un de com a màxim 30 Km/h per a la resta de xarxa viària.
  • Hi ha d'haver una diferenciació física entre els carrers 50 i els 30. Una proposta és que els carrers de la xarxa bàsica tinguin una vorera contínua. Els vianants poden circular tranquil·lament i els cotxes que giren veuen clarament que entren en una zona diferenciada.