28.11.07

Carril bici, un obstacle cada 2 minuts

El diari Avui (28/11/2007) recull en un article les incidències que es troba un jubilat en bicicleta durant un recorregut de prop d'una hora per Barcelona. Res que ens vingui de nou.